Politica de confidentialitate

 

Vizitarea acestui site este supusa Termenilor, condiţiilor şi Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea.
SC Evident Group SRL (administrator al site-ului www.evidentgroup.ro), respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor sai şi se angajează să nu le transmită către terţi şi să le folosească numai în scopul pentru care au fost solicitate: stabilire contact cu clienti, pentru efectuarea comenzilor online sau pentru evaluarea produselor şi a serviciilor oferite. SC Evident Group SRL poate trimite notificări periodice utilizatorilor - mesaje in scop publicitar. www. evidentgroup.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator poate opta în orice moment pentru ştergerea datelor sale personale.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Evident Group SRL are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană. 
Scopul colectarii datelor este: furnizare de servicii si bunuri, marketing, publicitate, evaluarea produselor si serviciilor oferite, servicii de comunicaţii electronice. 
In calitate de utilizator (vizitator care se inregistrează si transmite datele personale prin formularul de înregistrare) sunteţi obligat să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare pentru validarea comenzii transmise, livrarea produselor comandate şi emiterea facturii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrarii comenzii. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de catre SC Evident Group SRL. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact@evidentgroup.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 
_______________________________________________________________ 

Observaţie: 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. 
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

Colectăm informații diverse, în funcție de ce servicii din oferta noastră alegeți să utilizați.

În cazul în care cumpărați de la noi, colectăm:

Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon și detaliile bancare privind facturarea

Datele demografice. Informațiile privind sexul, data nașterii, țara etc

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Furnizarea de servicii şi îmbunătățirea acestora. Pentru a putea presta și îmbunătăți serviciile oferite spre satisfacția dvs., procesăm datele dvs. personale. Mai exact, acestea includ:

Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate prin pagina noastră Web ,unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile).

Comunicarea. Utilizăm datele colectate în scopul comunicării cu dvs. într-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, prin e-mail pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare

Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.

Oferte de marketing.

Comunicări comerciale

Dacă nu sunteți clientul nostru, procesăm datele pe baza acordului dvs.

Aveți dreptul să obiectați oricând şi gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui document.

Contul de client

Pentru crearea unui cont de client, este necesara furnizarea de date personale care este protejat cu o parolă. În contul dvs. de client aveți acces la propriile date, inclusiv la editarea acestora, puteți consulta datele privind comenzile finalizate și cele incomplete și puteți modifica trimiterea buletinelor informative. Prin intermediul contului de client, puteți gestiona atât datele cu caracter personal le puteti sterge sau puteti solicita stergerea acestora

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră se transmit în formă criptată. Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.

Solicităm prelucrătorilor de date cu care colaborăm să dovedească concordanța sistemelor lor cu regulamentul GDPR.

Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. În acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii dvs. în contul de client, să închideți întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosiți computerul în comun cu alți utilizatori. Evident Group nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către Evident Group

Timpul de procesare

Procesăm și stocăm datele cu caracter personal

-pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii și a perioadei de garanție

-in timpul perioadei de garanție, pentru rezolvarea posibilelor dispute

-pe durata cât Evident Group, în calitate de administrator, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de Evident Group, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.

-acordul privind ofertele de marketing este valabil până la revocarea acestuia

În celelalte cazuri, timpul de procesare decurge din scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor personale.

Drepturile utilizatorilor

În cazul în care procesăm datele dvs. personale, puteți solicita gratuit informații privind prelucrarea datelor personale proprii.

În cazul în care credeți că prelucrarea datelor personale nu respectă protecția datelor dvs. personale și contravine reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, puteți cere explicații, puteți solicita înlăturarea situației astfel apărute și, mai ales, puteți cere corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@evidentgroup.ro. De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Acordul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat oricând doriți. Dacă vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acestea vor fi șterse sau anonimizate; aceste măsuri nu afectează însă datele personale necesare pentru ca Evident Group să-și poată îndeplini obligațiile legale (de ex. executarea comenzilor deja preluate) sau pentru protejarea intereselor sale legitime. Eliminarea datelor personale are loc și atunci când acestea nu sunt necesare pentru scopul propus sau în cazul în care stocarea datelor dvs. este inadmisibilă, din alte motive prevăzute de legislație.

Contact

Dacă aveți orice fel de întrebări, comentarii și cereri contactați-ne la adresa:

contact@evidentgroup.ro

Contact: 
 

Evident Group

Sos Morarilor, nr 1 ,Sector 2 Bucuresti

Tel: (004) 021.211.78.95

Fax: (004) 021.211.37.88


Mobil: (004) 0788.106.148

 

Valabilitate

Principiile privind protecția datelor personale intră în vigoare la data de 10.12.2018.

 

2014 © Evident Group SRL. Toate drepturile rezervate.